Anak Yatim Tengku Budriah

Anak Yatim Tengku Budriah

Friday, August 22, 2008

Tujuan rumah kanak-kanak Tengku Budriah ditubuhkan

Institusi ini ditubuhkan bertujuan untuk menyediakan jagaan dan perlindungan gantian kepada kanak-kanak yang kurang bernasib baik agar menjamin pertumbuhan jasmani dan emosi yang sihat dalam suasana yang tenteram dan selamat. Kanak-kanak yang diperintah masuk ke RKK adalah terdiri daripada kanak-kanak yang didapati didera dan terabai.

Kemasukkan ke RKK adalah melalui Perintah Mahkamah, Akta Kanak-kanak 2001:

  • Seksyen 19(1), kemasukan sementara bagi tujuan siasatan Pegawai Pelindung.
  • Seksyen 30(1)(d), Perintah Tetap yang meletakkan kanak-kanak di tempat selamat selama 3 tahun dari tarikh perintah itu atau sehingga kanak-kanak berusia 18 tahun, atau yang mana lebih pendek.
  • Seksyen 30(1)(e), meletakkan kanak-kanak sehingga dipindahkan kepada keluarga pelihara.

Anak Yatim tengku Budriah

Anak Yatim tengku Budriah